Waterschap en gemeente Doesburg kiezen voor Oryon Watermill

Oryon Watermill waterschap handtekening

V.l.n.r. Berend-Jan Bussink (Heemraad van Waterschap Rijn en IJssel), Dolf Pasman (technisch directeur Deepwater-Energy) en Jaap Ory (algemeen directeur Deepwater-Energy).

Juli 2015 – Er komt een Oryon Watermill waterkrachtcentrale in de Oude IJssel bij Doesburg. Waterschap Rijn en IJssel, gemeente Doesburg en Deepwater-Energy hebben daartoe onlangs een overeenkomst ondertekend. De overeenkomst behelst de realisatie van een waterkrachtcentrale achter de stuw van de Oude IJssel in Doesburg. De waterkrachtcentrale bestaat uit twee Oryon Watermills. Elke watermolen is op jaarbasis goed voor 1.800 megawattuur elektriciteit. De waterkrachtcentrale gaat in totaal circa 400 huishoudens van energie voorzien. Een deel van de opgewekte elektriciteit wordt ook gebruikt voor de energievoorziening van het sluizencomplex van het Waterschap.

Heemraad Berend-Jan Bussink van Waterschap Rijn en IJssel: “Wij hebben als waterschappen in Nederland ambities qua duurzaamheid en energie waarbij we in 2020 voor 40% zelfvoorzienend willen zijn in ons energieverbruik. Deze waterkrachtcentrale in Doesburg levert hieraan een belangrijke bijdrage. Daarnaast willen we als waterschap innovatieve marktpartijen de ruimte geven om hun innovatie op het gebied van duurzame energieopwekking te laten zien aan het grote publiek en deze wereldwijd te vermarkten.”

De stuw bij de Oude IJssel in Doesburg.

Demonstratieproject
Deepwater-Energy gebruikt waterkrachtcentrale in Doesburg als demonstratieproject voor alle geïnteresseerde partijen over de hele wereld. Ory: Ondanks dat we een maatwerk constructies maken die optimaal afgestemd zijn op de lokale watersituatie, is in Doesburg perfect de basiswerking te zien. Het is geweldig om vlak bij huis minimaal twintig jaar lang zo’n mooi project te hebben. Aan de hand van informatiepanelen en realtime camera’s en een energiedashboard is te zien hoeveel energie we uit de Oude IJssel halen.”

Wethouder Fred Jansen van de gemeente Doesburg is eveneens enthousiast over het project: “Het levert gegarandeerd veel publieke belangstelling op en als stad faciliteren we dit project graag. Het sluit mooi aan op onze gewenste uitstraling, namelijk die van een betrokken en op termijn duurzame gemeente.”

artist_impression_oryon_watermill_doesburg

De Oryon Watermill zoals die bij de stuw in Doesburg komt te liggen.

Start van de bouw
Het is de eerste waterkrachtcentrale in het gebied van het Waterschap. De daadwerkelijke bouw van de centrale zal naar verwachting in het najaar van 2016 starten. De voorbereidingstijd is onder andere nodig om de omgevingsvergunningsprocedure bij gemeente Doesburg te doorlopen en vervolgens Europese subsidie (Stimulering Duurzame Energie Ontwikkeling) aan te vragen. De benodigde omgevingsvergunning is in behandeling bij de gemeente Doesburg.

Oryon Watermill: Always Energy Everywhere

Lees meer over de Oryon Watermill