Onderhoudscontract alle pompsets Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat en Pasman ondertekenden een vijfjarige overeenkomst voor het onderhoud van alle 20 pompsets (type PPS3000) van de overheidsdienst. Het gaat in alle gevallen om standby pompsets die in geval van wateroverlast verspreid over het land kunnen worden ingezet. Pasman verzorgde tot dan toe reeds het onderhoud van 10 van deze pompsets van Rijkswaterstaat.

De pompsets van Rijkswaterstaat staan centraal opgeslagen in Harderwijk.