MAN-gasmotor voor zuivelbedrijf

2015 – Pasman heeft een MAN-gasmotor geplaatst bij een landelijk bekend zuivelproductiebedrijf. De motor, die op het biogas van een mestvergister draait, wordt gebruikt voor stroom- en warmteopwekking. Service en onderhoud aan de WKK-installatie is ook in handen van Pasman.

Pasman verzorgde ook het installeren van de MAN-motor op locatie.

 

 

 

Een inkijkje in het hart van de WKK-installatie.
De WKK-installatie voor de stroom- en warmteopwekking.