Overheid

OVERHEID

Nationale en regionale overheden in binnen- en buitenland

rioolwaterzuivering

Overheden uit binnen- en buitenland maken gebruik van onze diensten en producten. Rijkswaterstaat heeft bijvoorbeeld een groot aantal van onze pompsets standby staan voor het geval er bij wateroverlast snel opgetreden moet worden. Ook de Engelse ‘Rijkswaterstaat’ houdt met dat doel een aantal van onze zelf ontwikkelde en gebouwde pompsets achter de hand.

Bij tal van waterschappen en waterzuiveringen staan generatorsets die wij hebben geleverd en waarvan ook het onderhoud en service in onze handen is. Hetzelfde geldt voor WKK-installaties. Bovendien hermotoriseren we gemalen en onderhouden en reviseren we dieselmotoren bij sluiscomplexen.

Onze diensten en producten voor de overheid
– Levering (standby) pompsets
– Levering generatorsets
– Levering WKK-installaties
– Service en onderhoud aan alle genoemde installaties
– Revisie
– Hermotorisering

Dieselmotor in het gemaal Parksluizen