Wet- en regelgeving

WET- EN REGELGEVING

Binnen de wereld van de verbrandingsmotoren is de wet- en regelgeving een steeds belangrijker wordend aspect. Strenger wordende milieu-eisen moeten er voor zorgen dat uitstoot van de belangrijkste luchtverontreinigende stoffen fijnstof en NOx (stikstofoxiden) terug gedrongen wordt.

Pasman Motoren & Aggregaten levert producten die voldoen aan de bestaande en nieuwe richtlijnen. Mede door de ontwikkeling van nieuwe technieken, zoals hybride aandrijvingen, zijn wij voorbereid op de toekomst.

Op onze website proberen we zo veel mogelijk informatie* te geven. Voor meer informatie over welke richtlijnen voor uw bedrijfstak van toepassing zijn kunt altijd contact met ons opnemen.

*Pasman Motoren & Aggregaten behoudt zich het recht voor niet verantwoordelijk te worden gehouden voor de inhoud, correctheid, compleetheid of kwaliteit van de verstrekte informatie.

Emissie eisen binnenvaart NRMM Fase V