Emissiemetingen

EMISSIEMETINGEN

Mobiele meetapparatuur voor professionele rookgasanalyse

Emissiemeting

Om te bepalen of de door de overheid gestelde emissiegrenswaarden van stookinstallaties, gasmotoren, gasturbines en dieselmotoren niet overschreden worden dienen emissiemetingen te worden uitgevoerd.

Met de Testo 350 beschikt Pasman Motoren & Aggregaten over een digitaal meetinstrument waarmee industriële rookgasmetingen kunnen worden uitgevoerd. Met de Testo kan de NOx-uitstoot (stikstofoxide) van elk type verbrandingsmotor met uiterste precisie worden vastgesteld.

De handzame apparatuur kan eenvoudig meegenomen worden waardoor onze monteurs ook op locatie uiterst betrouwbare metingen kunnen uitvoeren. De gegevens worden digitaal opgeslagen en kunnen eenvoudig in een rapport gezet worden.

Rookgas metingen met de Testo 350